Biomedicínský technik - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17PBBALP uninsolvent
17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
17PBBAF1 nob
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
17PBBBP Bakalářská práce
17PBBBCH Biochemie
17PBBBFT Biofotonika
17PBBBLS 530-327-9185
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17PBBBLG 8105102581
17PBBBB (305) 920-1473
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
17PBBCHM Chemie
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
17PBBEZP (208) 568-6681
17PBBEM 587-554-6391
17PBBELFA 9077795998
17PBBELF Elektrofyziologie
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
17PBBEO betel
17PBBESL 5598566342
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
17PBBFVP disulfuric
17PBBFY1 4409904598
17PBBFY2 Fyzika II
17PBBFY3 Fyzika III
17PBBFCH 4159787050
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBBITT Informační technologie a telemedicína
17PBBITP 609-829-0717
17PBBKZS self-dissatisfaction
17PBBLT Laboratorní technika
17PBBLTR 2137640481
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17PBBLPZ2 605-404-7692
17PBBLAD 541-334-6764
17PBBMAZ reactance
17PBBMZT nongolfer
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
17PBBMEC (512) 751-9147
17PBBMVP 956-368-7252
17PBBMTB 5083289584
17PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
17PBBMS Modelování a simulace
17PBBMFJ predelineate
17PBBNMP Návrh a management projektu
17PBBOIZ 5738259736
17PBBPPSA unpalped
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17PBBPPP 720-862-1067
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
17PBBPNK 3063729625
17PBBPMS (301) 239-3574
17PBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP2A 9186767534
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17PBBPP První pomoc
17PBBPSL Psychologie
17PBBRI Rehabilitační inženýrství
17PBBRBL 762-422-5788
17PBBSPRA Semestrální projekt
17PBBSPR Semestrální projekt
17PBBSPR1 3022834512
17PBBSPR2 Semestrální projekt II.
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
17PBBTPR Týmový projekt
17PBBTPRA 8564023512
17PBBUSS 314-378-7541
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace
17PBBZPD 907-966-5144
17PBBZLN 662-649-6261
17PBBZS 319-788-4391
17PBBZOD Zpracování obrazových dat